Voorwoord

In deze rapportage lees je alles over de voortgang van de maatschappelijke diensttijd: een programma dat mij meer gebracht heeft dan ik ooit had kunnen dromen. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar ik weinig in contact kwam met mensen met een andere achtergrond. Ik leefde een beetje in een bubbel. Tot ik drie jaar geleden in aanraking kwam met MDT. Dat heeft een hele nieuwe wereld voor mij geopend. Als onderdeel van mijn MDT organiseerde ik een reünie voor kinderen met de ziekte Progeria, daar leerde ik veel van zoals contact maken met anderen en verantwoordelijkheid nemen. Ook heb ik door mijn MDT nu een goede studiekeuze kunnen maken en weet ik waar ik goed in ben. Ik zit nu zelfs bij het MDT-jongerenpanel en daar heb ik écht mijn plek gevonden. Er is ruimte om nieuwe dingen te leren en het voelt echt alsof er naar mijn inbreng geluisterd wordt. De jongeren die meedoen met MDT en het jongerenpanel hebben allemaal een eigen verhaal en ik vind het heel bijzonder dat iedereen dat verhaal ook durft te delen in het belang van de ander. Ik ben trots dat ik sommige van deze jongeren inmiddels mijn vrienden kan noemen. Ik geloof dat MDT voor iedere jongere van waarde is, want het biedt heel veel kansen. Maar uiteindelijk is het wel aan jezelf om die ook te pakken!

Maud Stamsnijder (18 jaar)

deelnemer MDT Time 4 Your Future &  MDT-jongerenpanel

Nieuwsgierig naar meer ervaringen van MDT-deelnemers? Klik hier!
Portret van ervaringsdeskundige Maud

Voorwoord

De afgelopen jaren heeft MDT zich bewezen als een programma dat zowel grote impact heeft op jongeren zoals Maud, als op de samenleving. MDT draagt bij aan een generatie jongeren die omziet naar elkaar en zich met frisse energie en een grote dosis betrokkenheid inzet voor een ander. Zo zorgen we ervoor dat onze samenleving nog sterker wordt. Ik ben trots op de groeiende beweging die MDT is geworden. Voorgaande jaren hebben we flink geïnvesteerd om het netwerk van MDT-partnerschappen op te bouwen en zo tienduizenden jongeren de kans te geven aan MDT deel te nemen. Met de extra investeringen in deze kabinetsperiode maken we van MDT een landelijk dekkend netwerk dat alle jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans biedt om een MDT te volgen die aansluit bij hun interesses, behoeften en levensfase. 

Er schuilt een grote kracht in het MDT-netwerk met inmiddels honderden MDT-projecten, duizenden partnerorganisaties en tienduizenden jongeren die aan MDT deelnemen. Het potentieel van MDT is groot en heeft haar grenzen nog niet bereikt. Daarom breiden we het MDT-netwerk flink uit en creëren we een groter en diverser aanbod. Ook zet ik in op een groei van het aantal deelnemende jongeren en een toename in de naamsbekendheid van MDT. We werken toe naar een landelijk dekkend netwerk met speciale aandacht voor gebieden en sectoren waar het aanbod en/of de deelname nog achterblijft. Hiervoor zijn financiële impulsen gegeven, maar ook de regionale samenwerkingsverbanden van MDT-partnerschappen spelen hierin een belangrijke rol. Met deze inzet wil ik de maatschappelijke positie van MDT verstevigen en bestendigen.

Door de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren te stimuleren en hierbij uit te gaan van hun interesses, lukt het MDT om jongeren te laten ervaren dat hun bijdrage aan de samenleving ertoe doet. In een tijd met flink wat maatschappelijke uitdagingen is dit essentieel. Ik zie namelijk dat jongeren zich niet altijd serieus genomen voelen en erkenning zoeken voor hun bijdrage aan de maatschappij. MDT biedt jongeren hét platform om te werken aan maatschappelijke opgaven. 

Voorbeelden van deze maatschappelijke opgaven zijn inburgering en integratie, het tegengaan van eenzaamheid en het vergroten van kansengelijkheid. Over deze thema’s is in het coalitieakkoord gezegd dat MDT extra waarde kan toevoegen. Daarnaast heb ik samen met het MDT-jongerenpanel besloten dat het thema mentale gezondheid hier ook bij hoort. In deze voortgangsrapportage zijn mooie voorbeelden te zien van hoe MDT-projecten op deze thema’s echt een verschil weten te maken. Zo was ik onder de indruk van de wendbaarheid van het MDT-netwerk dat direct in actie kwam voor (jonge) vluchtelingen uit Oekraïne. 

In deze voortgangsrapportage leest u meer over de resultaten van MDT in 2022 en kijken we samen naar de toekomst. Zo vertel ik over de plannen om MDT nog beter in het onderwijs te integreren. Tot slot wil ik met een aantal inspirerende verhalen van jongeren laten zien wat MDT voor hen, hun omgeving en voor de samenleving betekent. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Dennis Wiersma
Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Portret van minister Dennis Wiersma